Omdat de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk is voor AMAS+

Jouw persoonsgegevens worden met de nodige zorg verwerkt. AMAS+ doet dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).
 

Welke gegevens verwerkt AMAS+? 

AMAS+ verwerkt volgende categorieën van persoonsgegevens:
  • Identificatiegegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoon-en gsmnummer, e-mail
  • financiële en transactiegegevens

Deze gegevens komen bij AMAS+ terecht omdat je ze zelf aan AMAS+ hebt bezorgd, ze verzameld worden als je de website van AMAS+ gebruikt of indien AMAS+ ze heeft ontvangen via partners (die derhalve optreden als verwerkingsverantwoordelijke).
 
Jouw gegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, een contract dat we onderling afsluiten of een wettelijke verplichting waaraan AMAS+ dient te voldoen.
 
AMAS+ bewaart je persoonsgegevens zolang als nodig is om een goede dienstverlening aan te kunnen bieden of om wettelijke verplichtingen na te komen.
 

Waarom verwerkt AMAS+ jouw gegevens?

 De persoonsgegevens die AMAS+ verkrijgt en verzamelt worden enkel gebruikt in kader van de dienstverlening.
 
AMAS+ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • je te kunnen bellen of e-mailen ikv de dienstverlening
  • controle van de dienstverlening door bevoegde instanties
  • het afhandelen van jouw betaling
  • wettelijke verplichtingen
 
AMAS+ deelt jouw gegevens niet mee aan derden, behalve aan partners/bevoegde instanties voor zover opportuun of wettelijk verplicht.
 
Je beschikt over een wettelijk recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wens je inzage of zijn jouw gegevens niet meer relevant, onvolledig of onjuist en wil je jouw gegevens uit ons bestand laten verwijderen? Mits bewijs van identiteit (kopie van identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan AMAS+, Vogelkersstraat 12, 8200 Brugge, gratis en binnen 7 werkdagen de schriftelijke mededeling of verwijdering bekomen van jouw persoonsgegevens.
Indien AMAS+ de verwerker maar niet de verwerkingsverantwoordelijke is, wordt de indiener van het verzoek hiervan op de hoogte gebracht. 
 

Cookie Policy

De website is eigendom van en wordt beheerd door AMAS+, met zetel in de Vogelkersstraat 12, 8200 Brugge. De AMAS+ website werkt met cookies voor Google Analy-tics, Google webtools en Facebook.
 
AMAS+ kan via www.amasplus.be anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar amasplus.be gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het mogelijk de website amasplus.be permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Dit gebeurt via Google Analytics en sociale media cookies.
 
Google Analytics
Via de website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de Google Analytics-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Op basis daarvan kan de website verbeterd worden. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.
 
De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten, en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen. Google zal jouw IP-adres evenwel niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
 
Sociale media
Op de website vind je buttons waarmee je de webpagina’s kan promoten op sociale media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de sociale media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. AMAS+ heeft daar geen invloed op. De sociale media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met jouw gegevens doen.
 
De meeste browsers laten toe om cookies te weigeren. Via de helpfunctie die je bij de meeste browsers kan terugvinden op de taakbalk vind je meer uitleg hieromtrent.
Het weigeren van ‘cookies’ heeft in beginsel geen incvloed op de toegankelijkheid en de services van de website.

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Contact

AMAS+ behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden.

 
AMAS+ neemt alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen en eist van haar partners dat zij hetzelfde doen. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op jouw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor jouw rechten en vrijheden, zal AMAS+ je onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.
Mocht je desondanks het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande gegevens:
 
AMAS+ bvba, Vogelkersstraat 12, 8200 Brugge - Tel. 0468 175077 - ingrid@amasplus.be